Diverse

Procedura pentru dobandirea calitatii de membru

Aderare membrii UPFAR-ARGOA – Persoane Jurdice:

 • Completati urmatoarele documente:
 •  Fisa de inscriere membru, descarca aici
 • Cerere de aderare, descarca aici
 • Declaratie pe proprie raspundere, descarca aici
 • Proces verbal de predare primire, descarca aici
 • Declaratie de repertoriu Anexa 7 – Drepturi de Producator, descarca aici
 • Declaratie repertoriu Anexa 4 – Drepturi de Autor, descarca aici
 • Mandat de gestiune, descarca aici

Documentele se pot transmite in format electronic la urmatoarele adrese de email: office@upfarargoa.ro, repartitii@upfarargoa.ro, secretariat@upfarargoa.ro.
De stabilit procedura – pe ce adresa de email se trimite documentatia (o singura adresa cu mai multi useri logati – registratura@upfar-argoa.ro)

UPFAR-ARGOA verifica documentele depuse la dosarul dumneavoastra. In cazul in care sunt necesare completari/modificari, veti fi contactat de catre un reprezentant UPFAR-ARGOA.

Consiliul Director analizeaza dosarele depuse si decide acceptarea sau respingerea calitatii de membru.

Aprobarea aderarii este urmata de semnarea contractului de membru si de înregistrarea acestuia la UPFAR-ARGOA. Calitatea de membru titular al UPFAR-ARGOA se obtine incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata cererea de aderare la UPFAR-ARGOA.

Ati devenit membru UPFAR-ARGOA! Un exemplar original al contractului de membru va fi pastrat de catre UPFAR-ARGOA si depus la dosarul dumneavoastra.

Ghid pentru completarea documentelor:

 1. Ghid pentru completarea Declaratiei de repertoriu, Anexa 7 – Drepturi Producator
 2. Ghid pentru completare Declaratiei de repertoriu, Anexa 4 – Drepturi de Autor

1. Ghid pentru completarea Declaratiei de repertoriu, Anexa 7 – Drepturi Producator aici
Informatiile de mai jos se vor adauga in PDF, cu acces link

 • Coloana B “Titlul videogramei” – Se va mentiona titlul original al videogramei si variantele acesteia de titlu (daca exista)
 • Coloana C “Denumire episod, numar sezoane, numar episoade si/sau editii” – Se va menționa titlul episodului, sezoanele cu numarul de episode
 • Coloana D “Genul videogramei” – Se va menționa genul videogramei lungmetraj artistic, scurtmetraj artistic, documentar lungmetraj, documentar scurtmetraj, serial tv, teatru tv, didactic, telenovelă, videoclip muzical, sitcom şi orice altă categorie în care este incadrată
 • Coloana E “Tara de producție” – Se va menționa țara de producție a videogramei
 • Coloana F “Codul de identificare” – Se va mentiona codul international de identificare, daca videograma are asociat un astfel de cod sau codul intern de identificare. Mentiunea este facultative
 • Coloana G “Titular de drepturi” – Se va mentiona denumirea titularului de drepturi pe teritoriul Romaniei conform contractelor de cesiune/licente incheiate in acest sens
 • Coloana H “Producator/Coproducator” – Se vor mentiona denumire producatorului /coproducatorului
 • Coloana I “Artist interpret/ Executant/Formatie grup” – Se vor mentiona numele si prenumele artistului interpret sau executant/formatiei grupului, acolo unde este posibila aceasta mentiune
 • Coloana J “Drepturi gestionate” – Se va mentiona drepturilor patrimoniale gestionate: Comunicare publica; Retransmitere prin cablu; Copie privata;
 • Coloana K “Cota drepturi detinute (%)” – Se vor mentiona procentele detinute la data transmiterii repertoriului catre ORDA. Modificarile ulterioare ale procentelor se comunica la cererea ORDA, in functie de situatia specifica. Mentiunea este facultativa
 • Coloana L “Durata videogramei” – Durata videogramei va fi precizata in formatul hh:mm:ss
 • Coloana M “ Data declararii videogramei la OGC” – Se va mentiona data ultimei actualizari de repertoriu. Istoricul detinatorului de drepturi se comunica ORDA, la cererea acestuia in functie de situatia specifica
 • Coloana N “Anul de la care se calculeaza termenul de protectie” – Se va mentiona anul de inceput al termenului de protectie, avandu-se in vedere prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Coloana O “Contracte de reciprocitate” – Se vor mentiona contractele de reciprocitate cu organisme similare din strainatate si informatii despre aceste contracte. Mentiunea este facultative
 • Coloana P “Observatii” – Se va mentiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum si orice alte observatii necesare
 • Coloana Q “Retransmitere prin cablu” – Se va mentiona daca opera a fost retransmisa prin cablu: DA/NU
 • Coloana R “Proiectie publica in cinematografe (denumire cinematograf, locatia si anul)” – Se va mentiona denumirea cinematografului, locatia si anul cand s-a difuzat proiectia publica
 • Coloana S “Proiectie publica la festivaluri (denumire festival, locatia si anul)” – Se va mentiona deumirea festivalului, locatia si anul cand s-a difuzat proiectia publica

2. Ghid pentru completare Declaratiei de repertoriu, Anexa 4 – Drepturi de Autor aici
Informatiile de mai jos se vor adauga in PDF, cu acces link

 • Coloana B “Titlul operei” – Se vor/va indica titlul operei si/sau denumirea episodului in cazul serialelor TV
 • Coloana C “Denumire episod, numar sezoane, numar episoade si/sau editii” – Descriere titlu episod, sezoane cu numarul de episoade
 • Coloana D “Codul de identificare” – Se va mentiona codul international de identificare, daca videograma are asociat un astfel de cod sau codul intern de identificare. Mentiunea este facultativa
 • Coloana E “Genul/Categoria operei” – Se va mentiona categoria operei:lungmetraj artistic, scurtmetraj artistic, documentar lungmetraj, documentar scurtmetraj, serial tv, teatru tv, didactic,telenovela, videoclip muzical, sitcom si orice alta categorie de opera audiovizuala
 • Coloana F “Autori/ Coautori” – Se vor mentiona numele si prenumele autorilor/coautorilor, pseudonimul acestora, conform declaratiei, precum si calitate autorilor (regizor, realizator, autor al scenariului, al adaptarii, al dialogului, al graficii
 • Coloana G “Titular de drepturi” – (6) Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea titularului de drepturi si calitatea acestuia (autor, cesionar, mostenitor)
 • Coloana H “Precizari titular de drepturi” – Se vor mentiona cesiunea si durata acesteia, iar in cazurile mostenitorului, anul decesului autorului si cota-parte titular (in %)
 • Coloana I “Drepturi gestionate” – Se vor mentiona drepturilor patrimoniale gestionate: Comunicare publica; Retransmitere prin cablu; Copie privata;
 • Coloana J “Cota drepturi detinute (%)” – Se vor mentiona procentele detinute din totalul operei la data transmiterii repertoriului catre ORDA. Modificarile ulterioare ale procentelor se comunica la cererea ORDA, in functie de situatia specifica. Mentiunea este facultativa
 • Coloana K “Durata operei” – Se va mentiona durata operei audiovizuale exprimate in ore si minute in formatul hh:mm:ss.
 • Coloana L “Data declararii operei la OGC” – Se va mentiona data declararii operei audiovizuale la organismele de gestiune colectiva, in formatul zz.ll.aaaa( spre exemplu 02.06.1998 sau 28.12.2012)
 • Coloana M “Anul de la care se calculeaza termenul de protectie” – Se va mentiona anul de inceput al termenului de protectie, avandu-se in vedere prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Coloana N “Contracte de reciprocitate” – Se vor mentiona contractele de reciprocitate cu organisme similare din strainatate si informatii despre aceste contracte. Mentiunea este facultativa
 • Coloana O “Observatii” – Se vor mentiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, tara de productie a operei audiovizuale, precum si orice alte observatii necesare
 • Coloana P “Retransmitere prin cablu” – Se va mentiona daca opera a fost retransmisa prin cablu: DA/NU
 • Coloana Q “Proiectie publica in cinematografe (denumire cinematograf, locatia si anul)” – Se va mentiona denumirea cinematografului, locatia si anul cand s-a difuzat proiectia publica
 • Coloana R “Proiectie publica la festivaluri (denumire festival, locatia si anul)” – Se va mentiona deumirea festivalului, locatia si anul cand s-a difuzat proiectia publica

Aderare membrii UPFAR-ARGOA – Persoane Fizice:

Completati urmatoarele documente:

 • Fisa de inscriere membru, descarca aici
 • Cerere de aderare, descarca aici
 • Declaratie pe proprie raspundere, descarca aici
 • Proces verbal de predare primire, descarca aici
 • Declaratie de repertoriu Anexa 7 – Drepturi de Producator, descarca aici
 • Declaratie repertoriu Anexa 4 – Drepturi de Autor, descarca aici
 • Mandat de gestiune, descarca aici

Documentele se pot transmite in format electronic la urmatoarele adrese de email: office@upfarargoa.ro ; repartitii@upfarargoa.ro ; secretariat@upfarargoa.ro
De stabilit procedura – pe ce adresa de email se trimite documentatia (o singura adresa cu mai multi useri logati – registratura@upfar-argoa.ro)

UPFAR-ARGOA verifica documentele depuse la dosarul dumneavoastra. In cazul in care sunt necesare completari/modificari, veti fi contactat de un reprezentant UPFAR-ARGOA.

Consiliul Director analizeaza toate dosarele depuse si decide acceptarea sau respingerea calitatii de membru.

Aprobarea aderarii este urmata de semnarea contractului de membru si înregistrarea acestuia la UPFAR-ARGOA. Calitatea de membru titular al UPFAR-ARGOA se obtine incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata cererea de aderare la UPFAR-ARGOA

Ati devenit membru UPFAR-ARGOA. Un exemplar original al contractului de membru va fi pastrat de catre UPFAR-ARGOA si depus la dosarul dumneavoastra.

Ghid pentru completarea documentelor:

 1. Ghid pentru completarea Declaratiei de repertoriu, Anexa 7 – Drepturi Producator
 2. Ghid pentru completare Declaratiei de repertoriu, Anexa 4 – Drepturi de Autor

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share