Procedură de obținere a licenței UPFAR-ARGOA pentru comunicare publică ambientală

Paşi licenţiere

Completaţi, semnaţi, ştampilaţi şi trimiteţi la UPFAR-ARGOA:

Contractul 

Anexă 1  (pentru corecta completare a anexei, consultaţi Instrucţiunile de completare).

Primiţi înştiinţarea de plată/factură proformă întocmită conform datelor completate de dumneavoastră în declaraţie sau contract. Valoarea pe care o plătiţi este obţinută prin preluarea sumei prevăzute de metodologie, aplicată perioadei de facturare pentru care optaţi în anexa 1.

Achitaţi remuneraţia specificată în înştiinţarea de plată/factură proformă Veţi primi un exemplar original al Contractului, Licenţei şi Facturii Fiscale. 

Plata remuneraţiei se va efectua în maxim 5 zile de la primirea înştiinţării de plată/facturii proforme astfel:

Prin OP în contul UPFAR ARGOA – IBAN RO20BRDE410SV0502401400 deschis la BRD – sucursala Academiei

 (Important: nu uitaţi să specificaţi pe OP seria şi numărul înştiinţării de plată/facturii proforme şi denumirea operatorului economic pentru care se face plată)

Prin depunere de numerar la orice sucursală BRD în contul specificat mai sus

(Important: nu uitaţi să specificaţi pe OP seria şi numărul înştiinţării de plată/facturii proforme şi denumirea operatorului economic pentru care se face plata)

Plata cash la sediul UPFAR-ARGOA (Bucureşti, str. Iordache Golescu nr 17, et. 1, sector 1.

Prin mandat postal

(Important: vă rog să trimiteţi la e-mail ambiental@upfarargoa.ro şi ambiental.facturare@upfarargoa.ro copie după documentul de plată şi să menţionaţi înştiinţarea de plată/factură proformă şi operatorul economic pentru care s-a efectuat plata

Reînnoirea licenţei

La expirarea licenţei se va proceda în felul următor:

UPFAR-ARGOA emite şi trimite fiecărui operator economic înştiinţarea de plată/factură proformă pentru unităţile în care să face comunicare publică ambientală a repertoriului UPFAR-ARGOA menţionate de către operatorul economic în Anexa 1 şi pentru perioada pentru care operatorul economic a optat.

Achitaţi remuneraţia specificată în înştiinţarea de plată/factură proformă 

Veţi primi un exemplar original al Licenţei şi Facturii Fiscale. 

Situaţii speciale:

În condiţiile în care există modificări în structura spaţiilor, a perioadei de funcţionare, a închiderii sau deschiderii de noi unităţi sau orice alte modificări care pot influenţa cuantumul datorat, operatorul economic are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la producerea evenimentului să înştiinţeze UPFAR-ARGOA despre modificări

Se va completa, semna, ştampila şi trimite către UPFAR-ARGOA Anexa 1 modificată care va fi folosită în continuare până când operatorul economic va veni cu alte modificări.

Primiţi înştiinţarea de plată sau factura fiscală pentru diferenţa de plată. Achitaţi valoarea specificată în aceasta.

Persoanele responsabile departamentul ambiental :

Coordonator departament ambiental

Larisa PAMBOU

ambiental@upfarargoa.ro

Telefon: 021.311.71.04/ 021.310.09.04

Facturare 

Gabriela VÎJA 

ambiental.facturare@upfarargoa.ro
Telefon: 021.311.71.04/ 021.310.09.04
Fax : 021.310.09.04