Membri

Cum devin membru UPFAR-ARGOA?

Calitatea de membru al UPFAR-ARGOA se dobândește pe baza unei cereri scrise si prin acordarea unui mandat de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe dreptului de autor de către producătorul de opere audiovizuale și/sau de videograme, însoțite de repertoriul în formatul aprobat de ORDA prin Decizia 52/2014, cu toate câmpurile obligatorii completate si de informații care sa confirme retransmiterea prin cablu / proiecția publică în cinematografe sau festivaluri.

Cererea de dobândire a calității de membru titular, însoțită de documentele necesare este supusă aprobării Consiliului Director în cel mult 30 zile de la data înregistrării cererii la sediul UPFAR-ARGOA. Refuzul trebuie motivat în scris.
Calitatea de membru titular al UPFAR-ARGOA se obține începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost aprobată cererea de aderare la UPFAR-ARGOA

Aderare membrii UPFAR-ARGOA

 Persoane juridice

Completati urmatoarele documente:

Fisa de inscriere membru,
Cerere de aderare
Declaratie pe proprie raspundere
Proces verbal de predare primire
Declaratie de repertoriu Anexa 7
Declaratie repertoriu Anexa 4
Mandat de gestiune

 Persoane Fizice

Completati urmatoarele documente:

Fisa de inscriere membru
Cerere de aderare
Declaratie pe proprie raspundere
Proces verbal de predare primire
Declaratie de repertoriu Anexa 7
Declaratie repertoriu Anexa 4
Mandat de gestiune

Formularele se depun la sediul UPFAR-ARGOA
Bucuresti,Bucuresti, Strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1
Tel/Fax : 021/310.09.04/ 021.311.71.04
e-mail: repartitii@upfarargoa.ro

Consultati Codul de conduită al membrilor UPFAR-ARGOA, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/14.08.2020.

  • UPFAR-ARGOA verifica documentele depuse la dosarul dumneavoastra. In cazul in care  sunt necesare completari/modificari, veti fi contactat de catre un reprezentant UPFAR-ARGOA.
  • Consiliul Director analizeaza dosarele depuse si decide acceptarea sau respingerea calitatii de membru.
  • Aprobarea aderarii este urmata de semnarea contractului de membru si de înregistrarea acestuia la UPFAR-ARGOA. 
  • Calitatea de membru titular al UPFAR-ARGOA se obtine incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata cererea de aderare la UPFAR-ARGOA.
  • Ati devenit membru UPFAR-ARGOA! Un exemplar original al contractului de membru va fi pastrat de catre UPFAR-ARGOA si depus la dosarul dumneavoastra.

Comment here

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share