Utilizatori

Comunicare publică

Utilizarea în spaţii accesibile publicului a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul UPFAR-ARGOA prin intermediul echipamentelor electronice (video, TV, echipamente informatice, etc.), se poate realiza potrivit dispoziţiilor legii numai cu acordul prealabil al titularilor de drepturi prin licenţa acordată de UPFAR-ARGOA.

Bază legală conform dispoziţiilor art. 12, art. 13 lit.f), art. 110 lit.f), art. 162 lit.b), art. 190 lit.g) din Legea 8/1996  precum şi dispoziţiile ORDA din Decizia nr. 17/2006 şi Decizia 10/2013  

Licenţa se acordă pentru fiecare punct de lucru în care se utilizează opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul UPFAR-ARGOA.

Remuneraţiile au fost stabilite de comun acord cu reprezentanţii utilizatorilor în anul 2006 prin Decizia ORDA nr. 17 şi actualizate în anul 2013 prin Decizia ORDA nr. 10.

UPFAR-ARGOA a fost desemnat de ORDA colector al remuneraţiilor prin alin. 2 al Deciziei ORDA nr. 17/2006.

Utilizarea repertoriului fără licenţă constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 190 lit. g) din Legea 8/1196   cu amendă de la 3.000 la 30.000 lei.

Licenţa Neexclusivă se acordă de către UPFAR-ARGOA, la cererea UTILIZATORULUI, pentru perioade de până la 1 an cu posibilitatea de prelungire pe perioade succesive, după plată remunerației datorate.

Utilizatorii au obligaţia legală de a solicita licenţă din partea UPFAR-ARGOA, care are calitatea de organism de gestiune colectivă pentru drepturilor conexe ale producătorilor de film.

Linkuri utile:

Procedura de obținere a licenței în scop ambiental

Paşii necesari: 1. Completaţi Contractul (descărcaţi Contractul şi Anexa) şi consultaţi Instrucţiuni de completare. 2. Trimiteţi Contractul în 2 exemplare

Metodologia în vigoare – scop ambiental

Metodologia în vigoare scop ambiental Decizia ORDA Nr. 10/2013, publicata in Monitorul Oficial parte I Nr. 93/14.02.2013. Actul include categoriile de utilizatori.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share